Ukarani za krowy? Rzeka mleka

   POLSKA dołączyła do krajów Unii Europejskiej, które zostały ukarane za nadprodukcję mleka. W roku kwotowym 2005/2006 nasi rolnicy przekroczyli przyznany przez Brukselę limit o ponad 287 mln kg. A to oznacza, że Polska będzie musiała zapłacić prawie 89 mln euro kary. Pieniądze zasilą konto Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).


W całej Unii Europejskiej w mijającym roku kwotowym producenci sprzedali o ponad 1 miliard kilogramów mleka za dużo (w unijnym systemie nie przelicza się go na litry). Najgorzej jest w Niemczech i we Włoszech, gdzie przyznane limity przekroczono o 290 mln kg. W czołówce krajów, w których krowy dały za dużo mleka, po raz pierwszy znalazła się również Polska (287 mln kg). Hiszpania przekroczy swój limit produkcji o 67 mln kg, Belgia o 27, Irlandia i Portugalia o 26 mln kg, a Czechy – o 20 mln kg. Najmniejsze przekroczenia w produkcji mlecznego surowca odnotowały Dania i Luksemburg – po 2 mln kg.


W mijającym roku kwotowym polscy rolnicy dostarczyli skupujacym blisko 9 miliardów kilogramów mleka, a to znacznie za dużo. W efekcie Polska będzie musiała zapłacić 30,91 euro za każde 100 kg mleka wyprodukowanych ponad limit. Sankcje finansowe poniosą także sami rolnicy (55,75 zł za każde 100 kg ponad limit). Na szczęście są duże szanse na to, że tzw. opłaty wyrównawcze będą mniejsze.


– Wchodząc do Unii Polska przyjęła całą Wspólną Politykę Rolną, zarówno jej dobrodziejstwa – stabilność i przewidywalność, jak i restrykcje wynikające z limitowania produkcji – poinformowała nas Małgorzata Malanowska z Agencji Rynku Rolnego w Warszawie. – Kwotowanie produkcji zapewnia zbyt i stabilność. Brak limitu w zasadzie uniemożliwia wprowadzanie mleka do obrotu

.
Producenci już wpłacili podmiotom skupującym zaliczki na poczet przekroczenia mlecznych limitów (w wysokości 20 groszy za każdy 1 kg). Zgodnie z przepisami mleczarnie mają obowiązek przekazać te pieniądze na rachunek właściwego terenowego oddziału ARR. (żan)

 

 ()