BBC Polska
UE:budżet uchwalony
Tony Blair
Prezydencja brytyjska złożyła kompromisową propozycję
Po prowadzonych przez cały dzień i niemal całą noc trudnych negocjacjach, przywódcy Unii Europejskiej w Brukseli osiągnęli porozumienie w sprawie nowego budżetu wspólnoty na lata 2007-2013.

Ostro spierali się głównie o to ile pieniędzy Wielka Brytania zgodzi się oddać Unii ze swego kontrowersyjnego rabatu.

W końcu Brytyjczycy zaproponowali zmniejszenie rabatu o 10 i pół miliarda euro w ciągu siedmiu lat.

Premier Tony Blair powiedział, że te środki posłużą głównie na pomoc w rozwoju biednych regionów nowych krajów członkowskich w tym Polski:

"Ten budżet daje nam szanse na zrobienie dwóch bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim zapewnia pieniądze na sfinansowanie rozwoju gospodarczego w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Będziemy też mogli w fundamentalny sposób zrestrukturyzować budżet w średnim i długim terminie", powiedział Blair.

Rewizje wydatków

Unijni przywódcy zobowiązali się, że będą dokonywać rewizji wydatków wspólnoty, w tym na kosztowną Wspólną Politykę Rolną w ramach której rolnicy otrzymują subsydia.

 

 Ten budżet daje nam szanse na zrobienie dwóch bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim zapewnia pieniądze na sfinansowanie rozwoju gospodarczego w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
 
Tony Blair
 

Tydzień temu, brytyjski premier Tony Blair twierdził, że jego kraj musi mieć perspektywę na zmianę priorytetów unijnego budżetu po jego rewizji za dwa lata.

Francja konsekwentnie odrzucała taki pomysł. Teraz jednak przystała na brytyjską propozycję.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso nie krył zadowolenia z osiągniętego kompromisu:

"Jestem szczęśliwy, że układ zawiera wszystkie główne propozycje jakie przedstawiłem premierowi Blairowi, zwłaszcza w sprawie znaczącego zwiększenia o około 13 miliardów euro wydatków budżetowych.

Cieszę się, że nowe kraje członkowskie otrzymają ponad pięć miliardów euro więcej w porównaniu z poprzednią propozycją przedstawioną przez Londyn.

Cieszę się także, że Wielka Brytania zgodziła się zmniejszyć swój rabat właśnie ze względu na rozszerzenie Unii", powiedział Barroso.

Budżet dobry dla Polski

Premier Kazimierz Marcinkiewicz powiedział na konferencji prasowej, że Polska otrzyma w latach 2007-2013, 59 miliardów 655 miliionów euro na politykę spójności.

 

 Cieszę się, że nowe kraje członkowskie otrzymają ponad pięć miliardów euro więcej w porównaniu z poprzednią propozycją przedstawioną przez Londyn
 
Jose Manuel Barroso
 

Ta suma jest o około dwóch miliardów mniejsza niż proponowana przez Luksemburg podczas czerwcowego szczytu, ale o trzy i pół miliarda większa od przedstawionej niedawno propozycji Wielkiej Brytanii

Szef polskiego rządu podkreślił, że jest to dobry budżet dla Unii i dla Polski, która za każde euro wpłacone w ciągu siedmiu lat do budżetu otrzyma ponad 3.6 euro.

Marcinkiewicz podziękował pozostałym unijnym przywódcom, zwłaszcza przewodniczacej w tym półroczu Wspólnocie Wielkiej Brytanii oraz Francji i Niemcom za doprowadzenie do kompromisu i chęć podzielenia się swym bogactwem z biedniejszymi nowymi członkami Unii.