W Zachodniopomorskim Wodne eldorado?
Kliknij, aby powiękrzyć

Mapka regionu z satelity

(admin)

 

W województwie zachodniopomorskim znajduje się aż trzydzieści pięć procent ogólnej bazy uzdrowiskowej. Jeśli do tego dodamy, że każdy turysta zdrowotny wydaje pięć razy więcej niż turysta zagraniczny, zaczynamy dostrzegać potencjał, który drzemie w naszym województwie.

Dodatkowo przy rozwoju turystyki wodnej, zagospodarowaniu pojezierzy i stworzeniu zintegrowanej bazy informacyjnej może się okazać, że za kilka lat nasz region stanie się niekwestionowanym liderem usług turystycznych w Polsce.

Do rewitalizacji Pomorza Zachodniego i rozwoju usług turystycznych namawiają nas autorzy Strategii Rozwoju Turystyki w województwie do 2015 roku. Choć nie możecie liczyć na nagłe ocieplenie klimatu, to waszą szansą jest zwiększenie efektywności i integracja posiadanych już walorów przekonują specjaliści z Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki.

 
Projekt strategii swoim zasięgiem obejmuje osiem lat. W tym czasie ma nastąpić poprawa jakości świadczonych usług. Zwiększy się także ich dostępność, a wizytówką regionu stanie się turystyka wodna. Budowa odpowiedniej infrastruktury, gęsta sieć przystani i rozwój życia kulturalnego w marinach to magnes, który przyciągnie żeglarzy z Niemiec i Skandynawii. Już w tej chwili Zachodniopomorskie jest województwem o największej absorpcji turystów zagranicznych.

 
Jeden z programów strategii "Zachodniopomorskie zawsze po drodze" zakłada powstanie centrów obsługi turystycznej na stacjach benzynowych. Ma to przybliżyć naszą ofertę i zachęcić do odwiedzenia województwa. Region ma być atrakcyjnym miejscem do spędzania urlopów, weekendów i aktywnego wypoczynku. M.in. dlatego autorzy strategii chcą, żeby baza noclegowa powstała na terenie całego regionu, a nie tylko w gminach nadmorskich. Obecnie nad Bałtykiem znajduje się 90 procent wszystkich hoteli i pensjonatów województwa.
Szansą jest także agroturystyka oraz wszystko to, co związane jest z historią. Musicie wziąć drugi oddech i dokonać rewitalizacji regionu przekonuje Jacek Debis z PART. Należy pokazać i udostępnić turystom zabytkowe kościoły i inne lokalne skarby. Strategia zakłada również rozwój zasobów ludzkich i ciągłe doskonalenie wiedzy na temat turystyki.


Przez dwa miesiące można zgłaszać swoje uwagi do projektu. Jest on dostępny na stronie internetowej Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W kwietniu przyszłego roku dokument zostanie przekazany pod obrady sejmiku województwa. Za sprawą SRT ma nastąpić lepsze wykorzystanie w przyszłym okresie finansowym 2007-2015 dostępnych środków strukturalnych.


(masz)