Odkryli bardzo starą osadę

 

Wielokulturową osadę z okresu rzymskiego oraz wczesnego średniowiecza odkryto podczas budowy obwodnicy wokół Kamienia.

- Do tej pory znaleźliśmy około 10 palenisk, ślady budynku słupowego oraz kilka jam - mówi archeolog Roman Kamiński z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wstrzymano dalsze prace ziemne. Najpierw teren zbadają archeolodzy. Przy pracach odkrywkowych pomagają im uczniowie z Gimnazjum Publicznego w Kamieniu razem z opiekunem archeologiem Grzegorzem Kurką. Prace mają potrwać około 2 tygodni.mak, 28 kwietnia 2005 r.