Szpitale, które nie leczą
 
Kliknij, aby powiększyć
Likwidator Katarzyna Kurkiewicz nie umiała odpowiedzieć, kiedy zakończony zostanie proces likwidacji kamieńskich szpitali.
Fot:
Marian Klasik

Kamień Pomorski jest po Szczecinie drugim miastem w województwie mający największą liczbę szpitali: Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy im. Heliodora Święcickiego oraz Szpital św. Jerzego spółki Euromedicare.

Dwa pierwsze z nich to szpitale w likwidacji, natomiast Szpital św. Jerzego spółki Euromedicare działa nielegalnie. Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej poddany został procesowi likwidacji uchwałą rady powiatu w 2001 rok, wielokrotnie przesuwano termin zakończenia likwidacji, który ostatecznie wyznaczono na 31 grudnia 2006 roku. Termin ten wydaje się o tyle nierealny gdyż szpital zadłużony jest na kwotę ponad 8,6 miliona złotych.

Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy im. Heliodora Święcickiego utworzony decyzją rady powiatu w grudniu 2002 roku także decyzją rady postawiony został w stan likwidacji 15 września 2005 roku. Zadłużenie szpitala wynosi 3,2 miliona złotych.

- W tej chwili prowadzona jest przede wszystkim windykacja należności szpitala, postępowania sądowe i komornicze prowadzone przeciwko szpitalowi oraz porządkowanie dokumentacji księgowej. Na dzisiaj nie udało się zgromadzić pieniędzy, by przystąpić do spłaty wierzycieli. W tej chwili przy procesie likwidacji zatrudnione są cztery osoby w tym likwidator, księgowa i palacz-konserwator - powiedziała na sesji rady powiatu Katarzyna Kurkiewicz likwidator.

Dodajmy, że około 30 procent dochodów z działalności likwidatora pochłaniają koszty utrzymania jego biura. Skoro likwidator przewiduje spłatę ostatniej raty zadłużenia szpitala w lipcu 2008 roku, to podjęta uchwała rady o zakończeniu likwidacji SZZOZ na 31 grudnia 2006 jest fikcją.

Na ostatniej sesji rady powiatu kamieńskiego radny opozycyjny Marek Maślak postawił pytanie, co zarząd powiatu kamieńskiego zamiera zrobić w związku z uchyleniem przez wojewodę uchwały w sprawie przekazania prowadzenia szpitala przez Instytut EMC S.A z Wrocławia.

- Przeanalizowaliśmy pisma wojewody i rozważamy dwa warianty: zostawić sprawę tak, jak jest i czekać na rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, lub wystąpić do gmin raz jeszcze o wyrażenie opinii w sprawie restrukturyzacji szpitala i poprawić unieważnioną uchwałę. Prawdopodobnie w tym drugim kierunku pójdziemy - odpowiedział radnemu Anatol Kołoszuk starosta kamieński.

Także nowej sytuacji w związku uchyleniem uchwały znalazły się pielęgniarki zwolnione z pracy walczące o swe prawa w sądzie.

- My czekamy na rozstrzygniecie naszego pozwu w sądzie drugiej instancji. Żadnych dodatkowych działań w związku uchyleniem uchwały nie podejmujemy. Ale mamy nadzieję, że będzie to miało wpływ na decyzję sądu - powiedziała Elżbieta Bańkowska, jedna ze zwolnionych pielęgniarek, była szefowa związków zawodowych w szpitalu.Marian Klasik, 14 kwietnia 2006 r.