Ludzie, to jak ma być?

 
Kliknij, aby powiękrzyć
Przyszłość Międzyzdrojów zależy od turystów. Dlatego wszelkie działania władz muszą być nastawione na rozwój tej dziedziny. Potrzebne są z pewnością nowe miejsca do parkowania.
Fot:
Krzysztof Flasiński

W Międzyzdrojach powstaje strategia rozwoju gminy. W przygotowaniu dokumentu, który na najbliższe lata określi kierunki działania gminy, mogą uczestniczyć mieszkańcy.

Strategia ma obowiązywać w latach 2004 - 2013. Według władz gminy, jej powstanie umożliwi dokładniejszy i szybszy rozwój nadmorskiej miejscowości.

- Ten dokument jest niezmiernie ważny. Na tej podstawie będą podejmowane strategiczne decyzje dotyczące rozwoju Międzyzdrojów - mówi Marian Matysiak, sekretarz urzędu miejskiego.
Opracowaniem strategii zajęła się firma doradcza DGA -Doradztwo Gospodarcze. Znane są już wstępne propozycje zapisów dokumentu dotyczące wizji rozwoju gminy, misji samorządu oraz priorytetów podejmowanych działań. Zostały zawarte w ankiecie konsultacyjnej, która trafiła właśnie do urzędu. Burmistrz miasta zachęca mieszkańców do włączenia się w uzupełnianie ankiety.

- Każdy ma prawo zgłosić swoje uwagi do tych propozycji. Wszystkie zostaną przeanalizowane. Nasi mieszkańcy mają szereg ciekawych pomysłów, które warte są realizacji. To świetna okazja, żeby je włączyć do oficjalnych dokumentów będących podstawą rozwoju gminy - mówi Henryk Jabłoński, burmistrz Międzyzdrojów.

 

Słabe i mocne punkty

W ankiecie wskazano m.in. mocne i słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia wpływające na jej funkcjonowanie.

Do tych mocnych stron zaliczane są: atrakcyjne położenie, duża ilość terenów zielonych, niskie bezrobocie, wykształcone społeczeństwo, dynamika rozwoju podmiotów gospodarczych. Słabe strony gminy to: ujemny przyrost naturalny, stara zabudowa architektoniczna, słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna.

- To są na razie propozycje, które poddajemy konsultacji. Chcemy żeby mieszkańcy wypowiedzieli się, co ich zdaniem jest zagrożeniem, słabością, a co siłą naszego miasta - dodaje burmistrz Jabłoński.

Według propozycji przedstawionych w urzędzie, szansą jest rozwój turystyki związany z rozwojem gospodarczym gminy, możliwość uzyskania statutu uzdrowiska, obserwowany wzrost gospodarczy, dostępność funduszy na przedsięwzięcia prorozwojowe. Zagrożenia to: niekontrolowana degradacja środowiska przyrodniczego, zahamowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego związane ze wzrostem podatku VAT i brakiem terenów, postępujący niż demograficzny w szkołach.

 

To trzeba zrobić

Wśród priorytetów rozwoju gminy proponuje się: realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych związanych z budową sieci wodociągowych na terenach Wicko-Zalesie i Wapnica, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w Międzyzdrojach, poprawę gospodarki odpadami poprzez budowę własnego wysypiska śmieci, rozwój i poprawę układu komunikacyjnego gminy (w tym inwestycje związane z remontami i modernizacją dróg gminnych dochodzących do głównych szlaków komunikacyjnych województwa), rozwój infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej (budowa ścieżek rowerowych i hali sportowej przy gimnazjum), realizacja inwestycji związanych z poprawą sytuacji mieszkaniowej.

Pytani przez nas mieszkańcy Międzyzdrojów w większości nie wiedzieli, że mogą wziąć udział w ankiecie na temat strategii. Ci, którzy o tym wiedzieli mówili, że chętnie skorzystają z takiej możliwości.

- Nie wiedziałem o takiej ankiecie i strategii. Chętnie ją wypełnię, bo mam swoje pomysły na rozwój naszego miasta - powiedział Herbert Jankowski.

Ankieta jest anonimowa. Dokument jest dostępny w urzędzie miasta i na stronie internetowej gminy (www.miedzyzdroje.pl).


Mariusz Parkitny, 18 czerwca 2004 r.