<%@ Language=JavaScript %> Skorzystał bielik

 

Skorzystał bielik

 

Związek Gmin Wyspy Wolin planuje inwestycje na wysypiskach śmieci w Międzywodziu, Międzyzdrojach i Recławiu.

W planach związku znajduje się m.in. rekultywacja wysypisk śmieci w Międzywodziu, Międzyzdrojach i Recławiu w gminie Wolin.

- Dla nas ważne jest, że to związek inwestuje, zaciąga wielkie kredyty. Nie obciąża to budżetów poszczególnych gmin. Zresztą, po to związek został powołany - mówi Grażyna Madońska, skarbnik urzędu miejskiego w Dziwnowie.

Ostatnio na inwestycje proekologiczne wydano około 53 miliony złotych. Pieniądze pochodziły z kredytów zaciąganych przez związek, oraz z różnych funduszy i agencji. Powstały 4 oczyszczalnie ścieków i kilkadziesiąt pompowni. Do najważniejszych inwestycji należy budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Międzywodziu za ok. 20 milionów złotych.

- Mamy więcej orłów bielików. Już w tej chwili wiele gniazd znajduje się poza granicami parku. Jest to prawdopodobnie związane z czystością wody, gdyż orzeł bielik karmi się rybami - mówi Bogdan Jakuczun, zastępca dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego.Marian Klasik, 3 sierpnia 2004 r.