Jakie ceny za wodę? Przyznali się do błędu

Woda życia...

 

Międzyzdroje. Samorządowcy przyznali się do formalnych
błędów popełnionych podczas podejmowania uchwały w sprawie nowych taryf za wodę i ścieki.

Uwzględnili wszystkie zarzuty stawiane przez przedstawicieli międzyzdrojskiego koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego podjętą wcześniej uchwałę uchylili.

Teraz skarżący wezwali burmistrza do powrotu taryf obowiązujących przed podwyżką.
 

Przypomnijmy. Związkowcy wytknęli samorządowcom, że wniosek o zatwierdzenie nowych taryf wpłynął trzy dni a nie zgodnie ze statutem 7 przed obradami sesji. Z kolei plan wieloletniego rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, na którym powinna oprzeć się kalkulacja proponowanych wyższych cen, został uchwalony podczas tej samej sesji, zaś przewodniczący do zaproszeń radnych na sesję dołączył nie projekt uchwały, ale druk z pustymi rubrykami.

Czyli na dzień złożenia wniosku Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie posiadał takiego planu, choć wymóg dołączenia takiego planu do wniosku nakłada ustawa. Ponadto burmistrz nie przedstawił radzie miejskiej wyników sprawdzenia, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z ustawą oraz nie zweryfikował kosztów nowych cen.
Radni przyznali się do wytkniętych błędów. Uważają jednak, że wina leży również po stronie kierownika ZWiK-u, który ich zdaniem złożył do urzędu miasta wadliwy i niekompletny wniosek. Kierownik zaprzecza. Jego zdaniem wniosek o zatwierdzenie nowych taryf złożony był prawidłowo.


Samorządowcy nie mają pewności, czy uchylenie czerwcowej uchwały spowoduje powrót do poprzednich cen za wodę i ścieki (nowe stawki obowiązują od września br.). W opinii prawnika urzędu miasta stawki nie powinny się zmienić, gdyż zgodnie z obowiązującą w tamtym czasie ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę radni musieli zatwierdzić nowe taryfy. A nawet gdyby tego nie zrobili, w ciągu ustawowych 45 dni nowe stawki i tak zaczęłyby obowiązywać. Chyba że złożony wniosek istotnie był wadliwy i niezgodny z prawem.


Prezes koła ZBŻZiORWP wezwał burmistrza do spowodowania powrotu przez ZWiK do taryf za wodę i ścieki obowiązujących do września br. Radni natomiast zobowiązali kierownika ZWiK-u do zbadania, czy jego wniosek o zatwierdzenie nowych taryf był złożony zgodnie z prawem.(M.Aftewicz)