Podwyżki dla bezrobotnych

 

Średnio o około 20 zł wzrosną zasiłki dla bezrobotnych. Podwyżka obowiązywać będzie już od 1 czerwca br.

- Podwyżki są efektem waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w minionym roku - wyjaśnia Katarzyna Przyborowska, kierownik Działu Ewidencji Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. - Uśredniając dla poszczególnych grup, jest to wzrost o około 20 zł.

 

Ile więcej

Biorąc pod uwagę ten wskaźnik minister pracy i gospodarki ustalił wysokość zasiłku podstawowego dla bezrobotnych na poziomie 521,9 zł. Tym samym od 1 czerwca zmieniają się również wielkości zasiłku obniżonego (80 proc. podstawowego) oraz podwyższonego (120 proc.).

- Osobom ze stażem uprawniającym do zasiłku poniżej 5 lat przysługuje 80 proc. zasiłku podstawowego, i od 1 czerwca będzie to kwota 417,6 zł brutto, było 403,4 zł - informuje kierownik Działu Ewidencji Świadczeń PUP w Szczecinie. - Jeżeli okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 do 20 lat, zasiłek od przyszłego miesiąca będzie wynosił 521,9 zł (poprzednio 504,2 zł). Jeżeli ten okres wynosi ponad 20 lat, zasiłek będzie wynosił 626,3 zł miesięcznie (poprzednio 605,1 zł).


Uprawnieni do zasiłku

Na koniec kwietnia bieżącego roku w powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie było zarejestrowanych 27 762 bezrobotnych.

- Zdecydowana większość, bo aż 25 643 osoby nie posiadają prawa do zasiłku - informuje Katarzyna Przyborowska. - Może je pobierać jedynie 2119 osób. Ale stopa bezrobocia w Szczecinie była na poziomie 15,3 procent.

Wojewódzki Urząd Pracy na koniec kwietnia miał zarejestrowanych 177 819 osób bez pracy. Z tej grupy tylko 27 762 osoby są uprawnione do pobierania zasiłku. Stopa bezrobocia w Zachodniopomorskiem w kwietniu wyniosła 26,7 procent.
 

Jak długo

O uprawnieniach do świadczeń dla bezrobotnych decyduje wiele czynników:

* poziom bezrobocia w danym powiecie,
* wiek bezrobotnych,
* sytuacja rodzinna.

Jeżeli stopa bezrobocia w powiecie nie przekracza 125 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju - wówczas uprawnieni do zasiłku pobierają go tylko przez 6 miesięcy. Jeżeli bezrobocie wynosi ponad 125 proc. średniej krajowej, zasiłek przysługuje przez 12 miesięcy.


Rok i więcej

Przez rok pobierają zasiłek również bezrobotni powyżej 50 roku życia z co najmniej 20-letnim okresem uprawniającym do pobierania tego świadczenia.

18 miesięcy zasiłek pobierają osoby z trenerów, gdzie bezrobocie przekracza dwukrotnie średnią krajową stopę bezrobocia.
Przysługuje też osobom z co najmniej 20-letnim stażem, osobom mającym na utrzymaniu, co najmniej jedno dziecko do 15 roku życia i bezrobotnego współmałżonka bez prawa do zasiłku.Piotr Jasina, 27 maja 2005 r.