"FT" o odtajnieniu akt Układu Warszawskiego
Kliknij, aby powiękrzyć

Min. Sikorski prezentuje mapę ćwiczebną ws. inwazji na Europę Zachodnią
Fot. TVN 24

26.11.Bruksela,Londyn (PAP) - Polska zaryzykowała zaognienie stosunków z Rosją, informując w piątek o decyzji odtajnienia akt Układu Warszawskiego, zawierających m.in. scenariusze ćwiczeń wojskowych zakładających masowe nuklearne zniszczenia we wschodniej Europie i w Polsce - pisze sobotni "Financial Times"

Brytyjski dziennik podkreśla, że nowy konserwatywny rząd w Warszawie chce, by Polska zdecydowanie rozprawiła się z komunistyczną przeszłością. "Piątkowe otwarcie wojskowych akt pokazuje, że jest gotowy narazić się na gniew Moskwy i przeciwstawić się tym Polakom, którzy współpracowali ściśle ze Związkiem Radzieckim" - zaznacza gazeta

"FT" przypomina równocześnie o proteście Polski w związku z planami budowy rosyjsko-niemieckiego gazociągu biegnącego po dnie Morza Bałtyckiego i o rosyjskich zakazach importu z Polski mięsa i produktów roślinnych

W piątek minister obrony narodowej Radosław Sikorski, na specjalnej konferencji prasowej zapowiedział odtajnienie "prawie wszystkich" akt Układu Warszawskiego. O tym, które z dokumentów zostaną odtajnione, zdecyduje specjalny zespół. Przekazanie Instytutowi Pamięci Narodowej archiwów Układu Warszawskiego zapowiedział 10 listopada premier Kazimierz Marcinkiewicz w expose w Sejmie

Podczas konferencji prasowej szef MON ujawnił, że akta Układu Warszawskiego liczą ok. 1.700 jednostek archiwalnych. Są tam m.in

tajny statut Układu, protokoły ze spotkań jego kierownictwa oraz dokumentacja inwazji na Czechosłowację w 1968 roku

Minister zaprezentował również dziennikarzom mapę ćwiczebną, która pokazuje scenariusze, jakie w tamtym czasie ćwiczyły wojska Układu Warszawskiego. W grze wojennej przewidywano w ramach konfliktu zbrojnego, iż ludność polska poniesie ciężkie straty

Ponad dwa miliony osób miało być zabitych i rannych. Uderzenia jądrowe miały spaść na 43 polskie miasta. Część obszaru Polski miała się też znaleźć w sferze skażeń promieniotwórczych i chemicznych

Układ Warszawski był związkiem wojskowym komunistycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej (oprócz Jugosławii), zawartym 14 maja 1955 r. w stolicy Polski. Członkowie Układu mieli bronić się nawzajem w przypadku ataku na jednego z nich. Głównym przeciwnikiem było NATO. Po przemianach lat 1989-1990 państwa członkowskie postanowiły, że stacjonujące w krajach Układu wojska radzieckie powinny opuścić ich terytoria. 25 lutego 1991 roku w Budapeszcie podpisano umowę o zaprzestaniu współpracy wojskowej w ramach Układu, a 1 lipca 1991 roku w Pradze rozwiązano struktury polityczne, co oznaczało ostateczną likwidację Układu Warszawskiego

Patrycja Rojek (PAP) jo/ woj/

PAP 26-11-2005, ostatnia aktualizacja 26-11-2005 10:12