Wybrano nowego papieża!
 

Jest następca Jana Pawła II. Z komina nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym. Słychać też bicie dzwonów. Oznacza to, że kardynałowie wybrali nowego papieża. Jego nazwisko poznamy w ciągu godziny.

Po wyborze na papieża następca Jana Pawła II przygotowuje się do pierwszego spotkania z wiernymi. Potrwa to 40-45 minut. Nowy papież będzie się też modlił z kardynałami w intencji swego pontyfikatu.

Po obliczeniu głosów dziekan kolegium kardynalskiego podszedł do elekta i zadał mu następujące pytanie: Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem - Czy przyjmujesz twój kanoniczny wybór na Biskupa Rzymskiego? Jeśli odpowiedź była twierdząca, padło pytanie: Quo nomine vis vocari - Jakie imię przyjmujesz? Dopiero wtedy wybór nowego papieża ogłosił biały dym nad Kaplicą Sykstyńską, a także bicie dzwonów bazyliki świętego Piotra. W tym czasie Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych sporządził specjalny protokół, po czym pomógł nowemu papieżowi przebrać się w białą szatę, wybierając jedną z trzech: małej, średniej i dużej, zawczasu przygotowanych w zakrystii.

Papież wróci tej szacie do kaplicy, gdzie kardynał dziekan po raz pierwszy powita go słowami "Ojcze Święty". W czasie tej krótkiej ceremonii czyta się fragment ewangelii według świętego Mateusza: "Ty jesteś Piotr czyli Skała i na tej Skale zbuduję mój Kościół ". Po wspólnej modlitwie i hołdzie kardynałów obecni w kaplicy zaśpiewają uroczyste "Te Deum".

Wyjście nowego papieża na główny balkon bazyliki watykańskiej poprzedzi słynna formuła: Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam - Obwieszczam wam wielką radość: mamy papieża. Wtedy też wierni dowiedzą się, jakie przybrał on imię. Papież może przemówić do wiernych zebranych na Placu świętego Piotra, jak uczynił to Jan Paweł Drugi, może też ograniczyć się do błogosławieństwa "Urbi et Orbi". W tym momencie konklawe jest zakończone. 264 następca świętego Piotra, "ma już pełną i najwyższą władzę w Kościele powszechnym i może ją wykonywać", jak napisał Jan Paweł II w konstytucji apostolskiej o wyborze biskupa Rzymu.
Źródło www.onet.pl